สร้างสรรค์ร่วมกันโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
ปฐมบทแห่งการร่วมแรงร่วมใจ
เว็บไซต์ www.ป่าดงใหญ่.com เป็นแหล่งรวมข้อมูลวิถีชุมชน อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

แหล่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายในวิถีชีวิตของผู้คน พร้อมสรรพด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ยิ่งไปกว่านั้น เมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอบอุ่น เก็บซ่อนและพร้อมที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความงดงาม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้อยู่บนพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างแผ่นดินแห่งนี้ให้เติบโตภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมwww.ป่าดงใหญ่.com จึงเป็นบทบันทึกเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนในทุกด้านผ่านการ

ทำงานร่วมกันของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนของทั้งสองสถาบันที่จะช่วยกันเติมเต็มเนื้อหาความเป็นชุมชนโนนดินแดงให้เป็นเว็บไซต์ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านสายตาของนักเรียน นักศึกษา ที่มองชุมชนทั้งจากมุมมองของน้องๆ นักเรียนที่เติบโต สัมผัส คลุกคลีกับชุมชนโนนดินแดงตั้งแต่เกิดกับพี่ๆ นักศึกษาที่มองจากสายตาของนักเดินทาง ที่ได้เข้ามาเรียนรู้

เนื้อหาที่ปรากฏจึงเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน บนพื้นฐานแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำให้ www.ป่าดงใหญ่.com เป็นแหล่งร่วมข้อมูลชุมชนต้นแบบ ที่มีสีสัน เรื่องราว และมีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและแนวทางการนำเสนอ

ผีเสื้อล้อเล่นกับดอกไม้
ชายป่าดงใหญ่
วิถีชุมชน คนรักป่า

ป่าดงใหญ่ เป็นแหล่งความหลากหลายของมวลสรรพชีวิตทั้งพืช สัตว์ เห็ดรา มดแมงและแมลง ทุกชีวิตในสังคมป่า ล้วนมีภาระหน้าที่ในการสร้างสมดุลเอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลป่าอย่างซื่อสัตย์ โดยไม่ทรยศต่อหน้าที่ตนเอง แล้วเราหละ......จะตอบแทนคุณพวกเขาอย่างไร ?

ผมเกิด เติบโต และทำงานอยู่กับป่า สิ่งที่อยากให้ทุกภาคส่วนช่วย คือการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แบบเชื่อมโยง จึงจะเกิดสำนึก และสร้างให้เกิดความรัก ความหวงแหน การแสดงบทบาทเพื่อปกป้องธรรมชาติแล้วการถนอมใช้ จึงจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลป่าดงใหญ่แห่งนี้ให้อยู่คู่โนนดินแดง และลูกหลานของพวกเราต่อไป
โนนดินแดง
เมืองคนดี อนุสาวรีย์เราสู้ คู่ปราสาทหนองหงส์ ดงธรรมชาติ หาดลำนางรอง

โนนดินแดง

Dec. 22, 2016 by

อำเภอโนนดินแดง หลากหลายวิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ปราสาทหนองหงส์

Dec. 22, 2016 by

ปราสาทหนองหงส์ เป็นโบราณสถานขนาดเล็กประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตัวปราสาทนั้นตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูเข้า-ออกทางด้านหน้า อีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก ปรางค์ทั้งสามมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง องค์กลางขนาดใหญ่กว่าสององค์ที่ขนาบข้าง แต่เดิมเคยมีทับหลังประดับจำหลักลายอย่างสวยงาม คือ องค์ทิศเหนือสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหนือหน้ากาล ซึ่งมือยึดท่อนพวงมาลัยแวดล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษา อีก 2 องค์ที่เหลือ คือ องค์กลางและองค์ด้านทิศใต้ก็มีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันที่ภาพตรงกลาง คือ ทับหลังปรางค์องค์กลางสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ องค์ทิศใต้เป็นรูปพระอิศวรทรงโค ด้านหน้าของปรางค์องค์กลาง มีทางเดินยื่นยาวออกไป มีบันไดทางด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง นอกจากนี้ยังมีวิหารหรือบรรณาลัยอีก 1 หลัง ก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าเข้าหาปรางค์องค์ทิศใต้ อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีซุ้มประตูด้านหน้าและด้านหลัง มีคูน้ำรูปตัวยู

อนุสาวรีย์เราสู้

Dec. 22, 2016 by

“อนุสาวรีย์เราสู้” คือ ความภาคภูมิใจในสายเลือดผู้กล้าของลูกหลานชาวบุรีรัมย์ และต่างให้คำมั่นสัญญาที่จะสืบสานปณิธานเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่คู่นิรันดร์ ถนนสาย “ละหานทราย-ตาพระยา” เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ก่อสร้างในห้วงเวลาการสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือ “ผกค.” การต่อต้านจาก ผกค. เป็นไปอย่างรุนแรง แต่ด้วยความกล้าหาญของชาวบุรีรัมย์ที่ผนึกกำลังกับ ทหาร ตำรวจ ยอมเสียสละชีวิตกว่า 100 นาย เส้นทางสายนี้จึงสำเร็จลงได้ และคือที่มาของ “อนุสาวรีย์เราสู้” วีรกรรมผู้กล้าชาวบ้านโนนดินแดง บรรพบุรุษของไทยแต่อดีต ไม่ว่าหญิงหรือชาย ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อ ชีวิต เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน จนพวกเราทุกคนได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา วิธีการหนึ่งที่แสดงออกได้ถึงการสำนึกในบุญคุณและเทิดทูนวีรกรรมดังกล่าว คือการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจดังเช่น “อนุสาวรีย์เราสู้” ที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ อนุสาวรีย์เราสู้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้รำลึกเกียรติประวัติ และสดุดีวีรชนผู้ล่วงลับ และอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน พร้อมกับสัมผัสน้ำใจไมตรีของพี่น้องชาวโนนดินแดง แหล่งข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เราสู้ ที่มา : Chanawan Moonthaisong

ละลุ

Dec. 22, 2016 by

"ละลุ" เหมือนกับแพะเมืองผีขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการกัดชะของน้ำฝนที่ตกลงมากระทบกับผิวดิน ซึ่งถูกปกคลุมด้วยก้อนกรวดแข็งๆ น้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลผ่านแล้วกัดกร่อนดินที่อยู่ใต้ก้อนกรวดหลุดไปเรื่อยๆ จนเป็นแท่ง มองแล้วคล้ายกับแท่งดินใส่หมวก เป็นความมหัศจรรย์ที่สายฝนกับแผ่นดินรังสรรค์ไว้ให้เราได้ยล แหล่งข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวละลุ

ทะเลหมอก “ผาแดง”

Dec. 22, 2016 by

อ้อมกอดของหุบเขาที่ให้ความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ กลางดงป่าใหญ่ พร้อมอากาศอันบริสุทธิ์ หมอกสีขาว บนพื้นที่โล่งกว้างมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาและหน้าผาอันสวยงาม นับเป็นความ Unseen Thailand เพราะนี่คือ “ผาแดง” หน้าผาแห่งความเป็นอิสระ ที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ คุณเคยอยากรับความรู้สึกที่คุณคิดว่าไม่ธรรมดา แต่ได้จากความเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้น ต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้รอคุณออกไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต “ผาแดง” ในฤดูหนาวจะเห็นทะเลหมอกสีขาวบริสุทธิ์ล่องลอยอยู่เบื้องหน้า สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ไม่ควรพลาดในการไปท่องเที่ยว บรรยากาศของผาแดงโดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ที่ให้ความสบายตา อากาศหนาวที่ให้ความสบายตัว และความสุขที่ให้ความสบายใจ สถานที่ที่สงบแห่งนี้ บางคนอาจจะคิดว่าการเดินทางลำบาก เพราะต้องปีนป่ายและต้องนั่งรถนาน แต่เมื่อไปแล้วก็จะพบว่ามีรถโดยสาร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมระดับหนึ่ง โดยที่ท่านจะรู้สึกได้ถึงความสงบ ความอุ่นใจ เมื่อได้สัมผัสสถานที่แห่งนี้ ผาแดงจึงเป็นที่นิยมในการแบกเป้ สะพายกล้อง ไปได้ทั้งคนเดียว เป็นคู่

เขื่อนลำนางรอง

Dec. 22, 2016 by

ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงอากาศร้อน คนส่วนใหญ่จะนึกถึงทะเลสวยๆ ในแถบภาคใต้ และภาคตะวันออก แต่ใครจะไปรู้ว่าดินแดนอีสานใต้ก็มีทะเล ทะเลที่ว่านี้แท้จริงแล้วคือ แผ่นน้ำที่แผ่กว้างเหนือเขื่อนลำนางรอง นับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจ นิยมเล่นน้ำ หาปลาบริเวณเหนือเขื่อนที่มีหาดทรายคล้ายชายหาดเรียกว่า “หาดลำนางรอง” ในช่วงเดือนเมษายนที่อากาศร้อนจัดจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศพากันเข้ามาท่องเที่ยวทำให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถสร้างรายได้จากการให้เช่าห่วงยาง ขายอาหาร บริการที่พัก สำหรับสถานที่ตั้งของเขื่อนลำนางรองอยู่ใน อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2523 – 2534 เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ จุน้ำได้ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค แม้ว่าจริงๆ แล้วการสร้างเขื่อนแห่งนี้ไม่ได้เพื่อการท่องเที่ยวโดยตรง แต่บริเวณโดยรอบเขื่อนมีธรรมชาติ และทรัพยากรสวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย จะเห็นได้ว่าอำเภอเล็กๆ แห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและยังเป็นทางเลือกใหม่ บรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร ทะเลอีสานแห่งนี้สามารถตอบโจทย์ในการพักผ่อนหย่อนใหญ่ให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่าง แหล่งข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวเขื่อนลำนางรอง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

Dec. 22, 2016 by

เมื่อเมืองกรุงถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน จากการจราจรที่หนาแน่น ผู้คนเดินกันขวักไขว่ ท่ามกลางตึกสูงรายล้อมบดบังทัศนียภาพ ปลุกเร้าให้หัวใจโหยหาธรรมชาติ อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองสู่ป่าเขียวขจีที่อุดมไปด้วยพืชพรรณนับร้อย และสัตว์ป่านานาชนิด ยินดีต้อนรับสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ป่าผืนสุดท้ายแห่งแดนอีสานตอนล่าง พื้นที่สีเขียวแห่งป่าดงใหญ่นี้ตั้งอยู่ในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่กว่า 212,500 ไร่ ครอบคลุมตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง ตำบลนางรอง ตำบลโคกมะม่วง และตำบลหูทำนบ เป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยลำนางรอง ห้วยลำปลายมาศ ที่ชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงใช้หล่อเลี้ยงชีวิต และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2548 สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่มีมากคือ ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้ตะเคียน ฯลฯ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ในส่วนของสัตว์ป่ามีการสำรวจพบกูปรี ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายาก มีนกหลายสายพันธุ์