นางสาวฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โทร. 094 651 4599

“ศิลปะกินได้”
สวนนิเวศเกษตรศิลป์
192 หมู่ 4 ตำบลอู่โลก  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์  โทร. 094 285 3057

นางสาวรัชฏาพร พันธุ์วรรณ์
ครู โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
tookpui99@gmail.com  โทร. 089-9455531

นายคณิต บุษยาตรัส
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
Krukanith@gmail.com   โทร 0898443390

นายกิตติชัย ระยับศรี
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โทร. 0801671554

นางสาวกนกวรรณ ผันนภานุกูล
กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนบุรีรัมย์
40/2 ถ.สังขกฤษณ์บูรณะ ต.นางรอง  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ks_won@hotmail.com  โทร. 086 263 8034