โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เลขที่ 258 หมู่ 6 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

 

  นายวิโรจน์ เหลือหลาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์   (คลิ๊กเว็บไซต์)