ข้อมูลร้านอาหารอำเภอโนนดินแดง

ร้านจันทนาซีฟู้ด

ที่ตั้ง: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 

ร้านขุนเดชโภชนา

ที่ตั้ง: ตำบลลำนางรอง

ร้านอาหาร สวัสดิการโครงการหลวงเขื่อนลำนางรอง

ที่ตั้ง : ตำบลโนนดินแดง

โทรศัพท์ : 08-6879-4475 , 08-6874-7472

ร้านอาหารครัวกุสุมา

ที่ตั้ง: ตำบลโนนดินแดง