โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา (โรงเรียนเสมือนบ้าน) ตั้งอยู่ 430 ม.5 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา  7 กม.