แหล่งข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน อำเภอโนนดินแดง

ปราชญ์ท้องถิ่น

นายชั้น ถมฉิมพลี

184 หมู่ที่ 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.082-154-7513

นายแสวง เอสันเทียะ

46 หมู่ที่ 6 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.089-8650743

นายมานพ แจ่มอำพร

56/2 หมู่ที่ 2 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.044-606-558, 081-967-9301

นายเพียร นาคนวล

234 หมู่ที่ 14 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.086-105-4228

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง

80 หมู่ที่ 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.080-006-8403

นางตุ๋ย ซ่อนกลิ่น

64 หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.081-063-2076

นางน้ำเต้า อาจิณกิจ

12 หมู่ที่ 8 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.088-345-7498

นางปัทมา ประทีบรัมย์

356 หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.063-064-3995

นางเบญจวรรณ ไชยสุวรรณ

1 หมู่ที่ 3 ต.ต้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.084-478-6487

นางยุพา ด้วงนางรอง

226 หมู่ที่ 2 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.084-039-2912

นายสำรวย พ่วงแพ

98 หมู่ที่ 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.089-585-3206

นายต๋อง ใจกล้า

58 หมู่ที่ 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร.062-538-9357

แหล่งข้อมูล: สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์