Posted by on December 22, 2016

แจกันไม้มะม่วง

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชุมชนโนนดินแดง

6/1 หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

โทร :  044-606-189, 089-949-5140

โคมไฟฟ้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มโคมไฟฟ้า

360 หมู่ 15 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

โทร :  086-244- 7753

น้ำเสาวรสเข้มข้น

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหากิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง

119/53 โนนดินแดง หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

โทร :  081-072-5794, 044-606205

ผ้าไหมมัดหมี่

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

เป็นการทอผ้าไหมด้วยการมัดหมี่ออกแบบลวดลายต่างๆ และมีการย้อมด้วยสีต่างๆ แล้วแต่ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ: ผ้าไหมพื้น (เป็นการทอผ้าไหมด้วยการย้อมเส้นไหมด้วยสีต่างๆตามที่ต้องการ แล้วนำมาทอด้วยกี่กระตุก) ผ้าฝ้าย (ด้าย) มัดหมี่ (เป็นการทอผ้าพื้นเมืองด้วยการนำเส้นด้ายมาย้อมสี แล้วออกแบบมัดหมี่เป็นลวดลายต่างๆ จึงนำมาทอด้วยกี่กระตุก) ผ้าฝ้ายสียกดอก (เป็นการทอผ้าพื้นเมืองด้วยการนำเส้นด้ายมาย้อมสีเป็นลวดลายต่างๆ แล้วนำมาทอด้วยกี่กระตุก) ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทางยืน (เป็นการทอผ้าพื้นเมืองด้วยการนำเส้นด้ายมาย้อมสี แล้วออกแบบมัดหมี่เป็นลวดลายต่างๆ จึงนำมาทอด้วยกี่กระตุก เป็นรูปทางยืน)

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนดินแดง ม.4

มีอาคารสร้างอย่างถาวร เป็นที่ตั้งกลุ่มฯ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ กลางหมู่บ้านโนนดินแดง หมู่ 4

โทร :  044-606-425

แจกัน

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก

เป็นการนำไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ตกแต่งบ้าน ประเภทแจกันสำหรับใส่ดอกไม้สดหรือแห้งก็ได้

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนดินแดง ม.4

มีอาคารสร้างอย่างถาวร เป็นที่ตั้งกลุ่มฯ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ กลางหมู่บ้านโนนดินแดง หมู่4

โทร :  044-606-425

ข้าวเกรียบ

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหารและขนม

เป็นการนำฟักทองและมันเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณ์ข้าวเกรียบ สามารถเก็บไว้ได้นาน

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนดินแดง ม.4

มีอาคารสร้างอย่างถาวร เป็นที่ตั้งกลุ่มฯ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ กลางหมู่บ้านโนนดินแดง หมู่4

โทร :  044-606-425

กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง กล้วยสลัดงา กล้วยฉาบ

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหารและขนม

เป็นการนำกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภท กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง กล้วยสลัดงา กล้วยฉาบ

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนดินแดง ม.4

มีอาคารสร้างอย่างถาวร เป็นที่ตั้งกลุ่มฯ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ กลางหมู่บ้านโนนดินแดง หมู่4

โทร :  044-606-425

ชาใบหม่อน

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม

เป็นการนำใบหม่อนมาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆ ล้างน้ำแล้วนำไปคั่วไฟอ่อนๆให้แห้ง แล้วนำไปเข้าเตาอบให้แห้ง

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนดินแดง ม.4

มีอาคารสร้างอย่างถาวร เป็นที่ตั้งกลุ่มฯ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ กลางหมู่บ้านโนนดินแดง หมู่4

โทร :  044-606-425

หัตถกรรมจากไม้มะม่วง

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก

มีรูปทรงสวยงาม สามารถดัดแปลงเป็นรูปทรงอื่นๆได้ คงทนเหมาะเป็นของขวัญและของตกแต่งบ้าน(OTOP)

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชุมชนโนนดินแดง

6/1 หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

โทร :  044-606-189, 089-949-5140

แหล่งข้อมูล : http://www.thaitambon.com

 

 

Smart Community Center …………

ศูนย์บริการรับฝากขายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน.. …………

Buriram Local Products …………

Club ของชุมชน

Buriram.Local.Products

Posted in: Uncategorized