สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
1/6-7 ถนนสมถการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
 burirambrand@gmail.com  
 093-501-6655