หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล (OTOP)

หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล (OTOP)

Dec. 22, 2016 by

แจกันไม้มะม่วง ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มชุมชนโนนดินแดง 6/1 หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร :  044-606-189, 089-949-5140 โคมไฟฟ้า ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มโคมไฟฟ้า 360 หมู่ 15 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร :  086-244- 7753 น้ำเสาวรสเข้มข้น ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม สถานที่จัดจำหน่าย วิสาหากิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง 119/53 โนนดินแดง หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง

ศิลปวัฒนธรรม

Dec. 15, 2016 by

10ปี’ป่าดงใหญ่’ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข : ศูนย์ข่าวภาคอีสาน เรื่องปากท้องถือเป็นปัญหาสำคัญ อย่างกลุ่มเกษตรกรที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มผู้ไร้ที่ทำกิน” ได้เดินหน้าเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือจัดสรรที่ดินทำกินมาอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลผ่านไปหลายยุคหลายสมัยก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน กระทั่งราษฎรกลุ่มนี้เข้าไปจับจองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ แปลงที่ดินที่บริษัทเอกชนหมดสัญญาสัมปทาน เพื่อปลูกที่อยู่อาศัยและทำกิน ขณะที่ภาครัฐเองพยายามผลักดันออก เพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นป่าต้นน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า จนกลายเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี จนถึงทุกวันนี้ หลังจากบริษัทเอกชนหมดสัญญาสัมปทานในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยูคาลิปตัส ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่เมื่อปี 2546 รวมจำนวน 9 แปลง เนื้อที่ประมาณ 23,700 ไร่ ได้มีราษฎรอ้างว่าไม่มีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ทั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.โนนดินแดง และอำเภอต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัด ทยอยเข้าไปบุกรุกจับจองพื้นที่ป่าดงใหญ่ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและแผ้วถางป่าปรับพื้นที่ปลูกพืชผลการเกษตร เช่น ข้าว

ป่าดงใหญ่

May. 16, 2016 by

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ แบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน คือโซน ก และโซน ข โซน ก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง คือ มีภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันตกและค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก มีระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 250 – 658 เมตร มียอดเขาทีสูงที่สุด ประมาณ 685 เมตร โซน ข สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ตรงกลางพื้นที่ล้อมรอบด้วยป่าพื้นราบ มีระดับความสูงของพื้นที่จากระดั